Support Christian Ministries
Over de Stichting, Bestuur, Beleid en financiën
 
Home


1. De naam van de Stichting is ‘Support Christian Ministries.’ 

2. Bestuursleden: Voorzitter, A.C. de Ruiter, woonachtig te Leusden. Penningmeester, D. A. de Ruiter, woonachtig te Amsterdam.
    Secretaris, P. Scheer, woonachtig te Hilversum.

3. Het fiscaalnummer van de Stichting is 8062.30.575.  De Stichting is ANBI erkend door de Belastingdienst sinds1 januari 2008.

4. Contact met de Stichting

     Postadres; Barbeel 5, 3831 ZD Leusden. Telefoon: 06-25077178. E-mail: info@supportchristianministries.nl 

5.  Het beleid van de Stichting is de door het Bestuur goedgekeurde christelijke werkers of evangelisatie en zendingsacties

     met de ontvangen bestemmingsgiften te ondersteunen.
6. De Stichting heeft geen beloningsbeleid en geen betaalde medewerkers, (artikel 4, lid 5 van de statuten).

7. Het doel van de Stichting

    De doelstelling luidt (statutair vastgelegd in Artikel 2, lid 2 en 3): Lid 2:“De stichting heeft ten doel de verspreiding van
    het evangelie en het bevorderen van opwekking en vernieuwing, “revival”, in de kerk, de gemeente van Jezus Christus,
    en voorts al hetgeen met één ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
    ruimste zin woords."
    Lid 3: De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door de ondersteuning van
    prediking en onderwijs, het beleggen van bijeenkomsten en conferenties, het organiseren van seminars en cursussen,
    het publiceren van geschriften en berichtgevingen, ook via de moderne elektronische media en telecoommunicatie."

8. Activiteiten van de Stichting
    
    De Stichting geeft o.a. folders uit en zorgt voor advertenties in magazines. Bstuursleden ondernemen persoonlijk acties voor fondswerving
    voor de door de Stichting ondersteunde werkers.
 
9. Stichting Support Christian Ministries, Financieel Jaarverslag 2016

Beginslaldo 2016                                                                      5212,39   
Beginsaldo (inclusief  1802,96 voor TJdR en 149,50 voor KdK)

In voor TJ de Ruiter                                                                   6188,12
In voor K de Keijzer                                                                     349,50
in van Stichting Sunshine                                                                0,01
Uit naar TJ de Ruiter                                 4086,12
Uit naar K. de Keijzer, zendeling               200,00
Uit: Bankkosten                                           181,06
Uit Kamer van Koophandel                            0,00
Uit Internet Flexwebholding)                          26,56

Eindsaldo 2016                  4611,36  Euro                                                                                          
                        
                                           
 
                                                                                                                                  __________________________
                                                    


Stichting 'Support Christian Ministries' sinds October 2010 / update 20 april  2017 / Bestuur / The Netherlands