Support Christian Ministries
-------------------------------------- International visitors,  for English version: Click here  ---------------------------------------

Stichting voor evangelieverkondiging en Bijbels onderwijs, ook via electronische communicatie
Het doel van de Stichting is het ondersteunen en bevorderen van de verkondiging van het Evangelie en het bevorderen van het op de Bijbel gebaseerd onderwijs voor geloof en leven. De middelen die worden gebruikt zijn, behalve prediking en het geven van onderwijs in bijeenkomsten en op conferenties ook het verspreiden van studies en bulletins in geschrift en met moderne electronische middelen. 

Als u het werk van de Stichting 'Support Christian Ministries' wilt ondersteunen kunt u uw bijdrage storten op rekening NL70ABNA0447111973 van de Stichting Support Christian Ministries (ANBI erkend) bij de Abn-Amro bank te Leusden. Voor nalatenschappen: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41.19.07.15. Vermeld altijd de besteming van uw gift.

Meer Informatie? Contacteer... Stichting Support Christian Ministries

Only in Dutch: Lees dagelijks het
'Woord voor De dag'
~~~~~~~~~~~~
 Stichting Support Christian Ministries, opgericht in 1997, naam gewijzigd november 2010 / pagina herzien 12 oktober 2014 / The Netherlands