Support Christian Ministries

Home

Een leven en een bediening waard om te ondersteunen

       
door Andrew de Ruiter    

Mijn vader en moeder, Teun en Tessa de Ruiter, hebben al vijftig jaar van bediening in het evangelie achter de rug. Opgegroeid in een Gereformeerd gezin ging mijn vader na zijn bekering in 1959 en bezig te zijn geweest in evangelisatiewerk, zowel in de Luchtmacht als op straat, in 1960 studeren aan het internationale 'Bible College of Wales' in Swansea. Tijdens de studie werd hij bevriend met Reinhard Bonnke en deze vriendschap heeft hij tot op deze dag in stand gehouden. Na zijn studie ontmoette hij Tessa in een dorp hoog in de bergen van Zuid Wales. Zij trouwden in 1963 en na mijn geboorte in 1967 kwamen zij naar Nederland.

De bediening van mijn vader ontwikkelde zich na het voltooien van zijn studie eerst in freelance prediking en onderwijs in Engeland, daarna in Duitsland en tenslotte in Nederland. In 1967 werd hij betrokken bij het starten van de Centrale Pinkster Bijbelschool in Den Haag, waar hij tot 1994 actief is gebleven in onderwijs en de leiding. Mijn moeder werd actief in de vrouwenbeweging 'Women Aglow'. In 1990 kreeg hij samen met zijn vrouw, Tessa, een roeping als voorgangers in de Pinkstergemeente Elim in Hilversum. Nu, in 2011, voelen zij - na twintig jaar van bediening in de Pinkstergemeente en inmiddels 72 jaar geworden - dat de tijd is gekomen om deze bediening neer te leggen. Eind juni zullen zij dan als voorgangers van de Pinkstergemeente Elim in Hilversum aftreden. Al sinds 1997 voelt mijn vader echter ook een roeping om zijn opgedane ervaring en kennis o.a. via het internet zowel in ons eigen land als internationaal te delen. Vooral met de Engelstalige publicaties bereikt hij mensen over de gehele wereld.

Zowel mijn vader als moeder beseffen nu dat zij de laatste fase van hun bediening zijn ingegaan en dat zij het wat rustiger aan moeten doen. Maar actief willen zij blijven en daarom mag u best contact met hen opnemen als u van hun ervaring en kennis gebruik zou willen maken. Ook financiële ondersteuning voor hen lijkt me echt belangrijk want er is voor hen geen pensioen opgebouwd in al die jaren van bediening. Daarom nodig ik u hartelijk uit om bijv. via de door mij opgerichte Stichting Support Christian Ministries die als doel heeft werkers in het evangelie te ondersteunen, ook hen te ondersteunen. Een regelmatige, maandelijkse bijdrage zou geweldig voor hen zijn, maar elke eenmalige gift wordt uiteraard ook van harte gewaardeerd. Omdat de Stichting ANBI is erkend zijn al uw giften aftrekbaar bij de berekening van uw inkomstenbelasting

Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw belangstelling.
Met vriendelijke groet,
Andrew de Ruiter

15 januari 2011

Informatie? Contacteer.... Stichting Support Christian Ministries

Stichting Support Christian Ministries, bankrekening  NL70ABNA044711197973 bij de ABN-Amro (ANBI erkend)

Home van deze site: Suppport Christian Ministries

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stichting Support Christian Ministries  / pagina 24 november 2010 / vernieuwd 12 okotber 2014 /  Nederland